Kayseri Atıksu Arıtma Tesisi -FIDIC Sözleşmesi

Kayseri Atıksu Arıtma Tesisi projesinde yer alan Giriş Pompa İstasyonu, Kum Yağ Tutucu, Ön Çökeltme Tankı, Havalandırma Tankları, İkincil Çökeltme Tankı, Selektor/Bio P Tankı yapılarının 3 boyutlu olarak modellenmesi, mevcut arazi kotlarına göre gerekli kazı-dolgu miktarlarının hesaplanması, servis yapılarına ait projelerin hazırlanması işleri yapılmıştır.

Yeri

İstanbul, Türkiye

Yıl
2003
Anahtar Sorumluluklar
  • Arıtma tesisi yapılarının 3 boyutlu modellenerek mevcut arazi üzerinde konumlandırılması,
  • Atıksu arıtma tesisine ait plan, proje, şartnameler ve sözleşme metni ve FIDIC kurallarına göre imalatların yapılması için, proje uygulaması sırasında Teknik Ofis’in şantiye, satın alma, ambar, proje yönetimi birimleri ile koordineli biçimde çalışmasının sağlanması.
  • Güncel uygulama projeleri, şartnameler ve yapım yöntemlerinin saha imalatları birimi ile paylaşılması
  • Servis yapıları için projelerin hazırlanması,
  • Kalite Kontrol El Kitabı’nın hazırlanması,
  • Teknik Ofis ile Saha ekiplerinin koordinasyonun sağlanması