UBM Göbeklitepe ören yeri UNESCO Dünya Kültür Mirası koruma projesi - FIDIC Sözleşmesi

Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı´nın (UNESCO), ´´Dünya Mirası Geçici Listesi varlıkları arasında yer alan ve 12 bin yıl öncesine ait tarihi eserleri bünyesinde barındıran Göbeklitepe‘deki tarihi eserlerin muhafaza edilmesi ve ziyaretçiler için daha geniş görme açıları ve daha rahat erişim olanakları sunan koruma projesi için Türkiye Cumhuriyeti Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı için Müşavirlik görevleri yerine getirilmiştir.

Yeri

Şanlıurfa, Türkiye

Yıl
2017
Anahtar Sorumluluklar
 • Müteahhit İş Programı’nın değerlendirilmesi, eksik ve gerekli düzenlemelerin talep edilmesi
 • Satın alınan malzeme ve ekipmanların ve yapılan imalatların teknik şartnamelere göre kontrolü
 • İşlerin kalite standardı, zamanlaması ve ödeme şartlarının sözleşmeye göre kontrolü
 • Yerleşme ve Mobilizasyon planının değerlendirilmesi
 • Kalite güvence programının değerlendirilmesi, eksik ve sözleşmeye göre gerekli olan konuların eklenmesi için müteahhite gerekli bildirimlerin yapılması
 • Hakedişlerin değerlendirilmesi, ödeme onayı için idarenin bilgilendirilmesi
 • Proje Yönetimi Faaliyet Raporlarının hazırlanması, işverenin proje ilerleme durumu ile ilgili bilgilendirilmesi
 • Hak talepleri ile ilgili taleplerin sözleşme, iş programı ve teknik şartnamelere göre değerlendirilmesi, ilgili ödemelerin yapılması/yapılmaması ile ilgili idarenin bilgilendirilmesi
 • İmalat kalemleri kontrol listelerinin hazırlatılması, işlerin kontrol listelerine göre değerlendirilmesi, gerekli görülen yerlerde revizyonların yapılması için müteahhitin yönlendirilmesi
 • Yapım Yöntemlerinin sözleşme, teknik şartnameler, iş programı ve proje çizimlerine göre kontrol edilmesi gerekli düzeltme/düzenlemelerin müteahhitten istenmesi
 • Proje İmalat ve Yönetim birimleri arasında koordinasyonun sağlanması
 • Sözleşme tasarım dökümanlarının incelenmesi, varsa eksik ve uyumsuzluklar konusunda idarenin bilgilendirilmesi
 • As-Built çizimlerin hazırlatılarak kontrol edilmesi