TUSAŞ-TEI, B720 ve B1100 Binaları Yeni Destek Atölyeleri Projesi

Türkiye Motor Sanayi A.Ş. tarafından Eskişehir’de yaptırılan Yeni Destek Atölyeleri Yapılması Projesi kapsamında imalatı yapılan yapısal çelik elemanlara ait “Kalite Kontrol” müşavirlik faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Yeri

.... ,Türkiye

Yıl
2020
Anahtar Sorumluluklar
  • Proje Yapısal Çelik İmalat Kalite Kontrol Planının hazırlanması
  • İmalatların Kalite Kontrol Planına göre denetlenmesi
  • Test ve Deneylere iştirak
  • Şantiye sahası müşavirlik grubu ile koordinasyon
  • Uygunsuzlukların tespit edilmesi ve imalatın uygulama sahasına gönderilmeden önce gerekli düzeltmelerin yaptırılması
  • Proje ilerleme adımlarının iş programı ve ödeme planına göre kontrol edilmesi