PM Group Erciyes Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi - FIDIC Sözleşmesi

Kayseri’de 10.000 m2, Yozgat’ta 2.000 m2 alandan oluşan Teknopark Tesislerine ait projeler FIDIC kurallarına uygun bir biçimde müşavirlik ve proje yönetimi hizmetleri sağlanarak Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı ve Erciyes Teknopark A.Ş.’ye başarı ile teslim edilmiştir.

Erciyes Üniversitesi, Teknopark bünyesinde yaklaşık 12.000 m2 alana sahip AB Hibe projeleri kapsamında, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yaptırılan İnovasyon Merkezi binasının, Danışman İnşaat Mühendisi, Mimar ve Elektrik Mühendisi görevinin yapılması

İnovasyon merkezinin mimari, inşaat, elektrik işlerinin proje ve şartnamelere göre kontrol edilmesi, iş programlarının kontrolü ve gerekli düzeltmelerin yapılması, hakediş kontrolü, imalat koordinasyonu ve kalite kontrolü, malzeme seçimi, müteahhit süre ve bütçe taleplerinin değerlendirilmesi konularında görevler yerine getirilmiştir.

Yeri

Kayseri, Türkiye

Yıl
2016
Anahtar Sorumluluklar
 • Müteahhit İş Programı’nın değerlendirilmesi, eksik ve gerekli düzenlemelerin talep edilmesi
 • Satın alınan malzeme ve ekipmanların ve yapılan imalatların teknik şartnamelere göre kontrolü
 • İşlerin kalite standardı, zamanlaması ve ödeme şartlarının sözleşmeye göre kontrolü
 • Yerleşme ve Mobilizasyon planının değerlendirilmesi
 • Kalite güvence programının değerlendirilmesi, eksik ve sözleşmeye göre gerekli olan konuların eklenmesi için müteahhite gerekli bildirimlerin yapılması
 • Hakedişlerin değerlendirilmesi, ödeme onayı için idarenin bilgilendirilmesi
 • Proje Yönetimi Faaliyet Raporlarının hazırlanması, işverenin proje ilerleme durumu ile ilgili bilgilendirilmesi
 • Hak talepleri ile ilgili taleplerin sözleşme, iş programı ve teknik şartnamelere göre değerlendirilmesi, ilgili ödemelerin yapılması/yapılmaması ile ilgili idarenin bilgilendirilmesi
 • İmalat kalemleri kontrol listelerinin hazırlatılması, işlerin kontrol listelerine göre değerlendirilmesi, gerekli görülen yerlerde revizyonların yapılması için müteahhitin yönlendirilmesi
 • Yapım Yöntemlerinin sözleşme, teknik şartnameler, iş programı ve proje çizimlerine göre kontrol edilmesi gerekli düzeltme/düzenlemelerin müteahhitten istenmesi
 • Proje İmalat ve Yönetim birimleri arasında koordinasyonun sağlanması
 • Sözleşme tasarım dökümanlarının incelenmesi, varsa eksik ve uyumsuzluklar konusunda idarenin bilgilendirilmesi
 • As-Built çizimlerin hazırlatılarak kontrol edilmesi
 • Bakım ve İşletme dökümanlarının hazırlatılması ve değerlendirilmesi