Optimall Alışveriş Merkezi

Optimall Alışveriş Merkezi kaba İnşaat sonuna kadar Şantiye Şefliği görevi yerine getirilerek, projenin iş-işyeri güvenliği ve kalite standartlarının yüksek tutulması sağlanmıştır.

Proje toplam 51.000 m² alana sahiptir.

Yeri

İstanbul, Türkiye

Yıl
2016
Anahtar Sorumluluklar
 • İş Programı’nın hazırlanması
 • Sahaya Yerleşme ve Mobilizasyon Planının hazırlanması
 • Kalite güvence programının hazırlanması
 • Hakedişlerin hazırlanması, onaylatılması
 • Proje ile ilgili resmi yazışmaların takibi ve koordinasyonu
 • İş ilerleme raporlarının hazırlanması
 • Hak talepleri ile ilgili tekliflerin toplanması, teknik çizimler ve hesapların hazırlanması
 • İş güvenliği el kitabının hazırlanması
 • İmalat kalemleri ile ilgili kontrol listelerinin hazırlanması
 • Proje İlerleme Toplantıları’na katılım
 • Alt yüklenici sözleşmelerine ait hükümlerin ana sözleşme metni, teknik şartnameler ve çizimlere göre belirlenmesi
 • İnşaat faaliyetleri ile ilgili halkın bilgilendirilmesi, iletişim planının hazırlanması
 • İşlerin planlanan bütçelere göre takip edilmesi, değer mühendisliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 • As-Built Çizimlerin hazırlanması
 • Bakım ve İşletme dökümantasyonunun hazırlanması
 • İşveren için Proje İlerleme Raporlarının hazırlanması