Hidrokontrol Hidrolik, Pnömatik ve Elektronik

İmalat programı ve takibi, montaj programının yapımı ve şantiye organizasyonu, kalite kontrol ve çalışma ekiplerinin koordinasyonu işleri yapılmıştır.
Proje 22.5 m yüksekliğinde tek parça prefabrike betonarme kolonları, 8 m açıklıkta forklift ve diğer stok yükleri taşıma gücüne sahip panelton döşeme plakları, yüksek mimari özellikleri ile Türkiye’nin örnek projelerinden olmuştur.

Yeri

İstanbul, Türkiye

Yıl
2016
Anahtar Sorumluluklar
 • İş Programı’nın hazırlanması
 • Sahaya Yerleşme ve Mobilizasyon Planının hazırlanması
 • Kalite güvence programının hazırlanması
 • Hakedişlerin hazırlanması, onaylatılması
 • Proje ile ilgili resmi yazışmaların takibi ve koordinasyonu
 • İş ilerleme raporlarının hazırlanması
 • Hak talepleri ile ilgili tekliflerin toplanması, teknik çizimler ve hesapların hazırlanması
 • İş güvenliği el kitabının hazırlanması
 • İmalat kalemleri ile ilgili kontrol listelerinin hazırlanması
 • Proje İlerleme Toplantıları’na katılım
 • İşlerin planlanan bütçelere göre takip edilmesi, değer mühendisliği faaliyetlerinin yürütülmesi