Halsall Associates Windsor

Windsor Ontario da bulunan Windsor Hotel kompleksinin ek binaları ve park yapılarının statik-betonarme projeleri hazırlanmıştır. Otopark yapılarında döşeme plakları ve kirişler için ard germe hesapları yapılmıştır.

Yeri

İstanbul, Türkiye

Yıl
2016
Anahtar Sorumluluklar
  • Otel Kompleksinde yer alan çeşitli yapılar için mühendislik hesaplarının yapılması.
  • Kanada ve Amerikan standartlarına göre hesap yapan bilgisayar programlarının geliştirilmesi.