Güven Makina Otomatik Depolama ve Geri Alma Robotu

Güven Makina Mühendislik Ltd. Şirketi tarafından projelendirilen istifleme aracına ait yapısal hesaplar ve optimizasyon çalışmaları yapılmıştır.

Yeri

İstanbul, Türkiye

Yıl
2016
Anahtar Sorumluluklar
  • Yapısal analiz,
  • Optimizasyon çalışmaları,
  • Malzeme metraj tablolarının hazırlanması,