Güven Makina Otomatik Depolama ve Geri Alma İstifleme Aracı

Güven Makina Mühendislik Ltd. Şirketi tarafından projelendirilen konveyor taşıma sitemine ait yapısal hesaplar ve optimizasyon çalışmaları yapılmıştır.

Yeri

Kayseri, Türkiye

Yıl
2016
Anahtar Sorumluluklar
  • Yapısal analiz,
  • Optimizasyon çalışmaları,
  • Malzeme metraj tablolarının hazırlanması,