Erciyes Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Kayseri İli, Bünyan İlçesin’de ve Anadolu’nun çeşitli yerlerinde yapılacak olan Güneş Enerji Santralleri’ne ait Solar Panel Taşıyıcı Modülleri bilgisayarda modellenerek uygulamanın yapılacağı coğrafi konumdaki etkin kar, rüzgar, zemin vb değişkenler göz önünde bulundurularak şartnamelere uygun taşıyıcı sistemler tasarlanarak kesit ve boyut optimizasyon çalışmaları yapılmış, tasarlanan Taşıyıcı Modüller’e ait hesaplar ve çizimler tamamlanmıştır.

Yeri

İstanbul, Türkiye

Yıl
2016
Anahtar Sorumluluklar
  • Yapısal analiz,
  • Optimizasyon çalışmaları,
  • Malzeme metraj tablolarının hazırlanması,