Befesa Silvermet Çeliktozu Geri Dönüşümü Tesisi

Çelik Tozu Geri Dönüşümü Tesisi’ne ait Kapalı Stok Sahası, Betonarme temel, kolon ve perde sistemi ve Çelik taşıyıcılı üst yapı sistemi ile teşkil edilerek, ilgili statik betonarme ve çelik hesapları, teknik şartnamelerin hazırlanması, ihale dosyası hazırlanması ve proje yönetimi ve müşavirlik hizmetleri verilmiştir.
Befesa Silvermet Projesi, “Proje-Yapım-Denetim” hizmetlerini bir paket olarak gerçekleştirdiğimiz ve “Anahtar Teslimi Proje” olarak değerli müşterimize başarı ile teslim ettiğimiz projemizdir.

Yeri

İstanbul, Türkiye

Yıl
2016
Anahtar Sorumluluklar
 • Proje İş Programı’nın hazırlanması
 • Teknik Şartnamelerin hazırlanması
 • Sözleşme ve belgelerinin hazırlanması
 • Sahaya Yerleşme ve Mobilizasyon Planının hazırlanması
 • Kalite güvence programının hazırlanması
 • Hakedişlerin hazırlanması, onaylatılması
 • Proje ile ilgili resmi yazışmaların takibi ve koordinasyonu
 • İş ilerleme raporlarının hazırlanması
 • Hak talepleri ile ilgili tekliflerin toplanması, teknik çizimler ve hesapların hazırlanması
 • İş güvenliği el kitabının hazırlanması
 • İmalat kalemleri ile ilgili kontrol listelerinin hazırlanması
 • Proje İlerleme Toplantıları’na katılım
 • Alt yüklenici sözleşmelerine ait hükümlerin ana sözleşme metni, teknik şartnameler ve çizimlere göre belirlenmesi
 • İnşaat faaliyetleri ile ilgili halkın bilgilendirilmesi, iletişim planının hazırlanması
 • İşlerin planlanan bütçelere göre takip edilmesi, değer mühendisliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İhale dosyası hazırlanması. (Projeler, Teknik Şartnameler, Keşif, Çizimler, Sözleşme Metni)
 • As-Built Çizimlerin hazırlanması
 • Bakım ve İşletme dökümantasyonunun hazırlanması
 • İşveren için Proje İlerleme Raporlarının hazırlanması