Arıbaş Metal Elevatör Kulesi

Arıbaş Metal Ltd. Şti. ‘ne ait Elevatör Çelik Taşıyıcı Sistemine ait statik hesaplar ve uygulama projeleri hazırlanmıştır

Yeri

İstanbul, Türkiye

Yıl
2016
Anahtar Sorumluluklar
  • 3 boyutlu yapısal analiz modelinin hazırlanması,
  • Yüklerin standartlara göre tatbiki,
  • Taşıyıcı kesit optimizasyon çalışmaları,