Çamardı ve Altunhisar PTT Şube Merkezleri

Kayseri PTT Başmüdürlüğü uhdesinde Niğde Çamardı ve Altunhisar ilçelerinde PTT Merkez Şube Tasarımlarının, Uygulama projeleri ve İhale evrakları hazırlanmıştır.

Yeri

Altunhisar-Çamardı,Niğde ,Türkiye

Yıl
2017
Anahtar Sorumluluklar
  • Mimari Proje Tasarım
  • Mimari, Statik, Elektrik,Mekanik, Jeoloji-Jeofizik  projelerinin organizasyonunun ve denetiminin sağlanması
  • Metraj ve Yeşil defterlerin hazırlanarak yapı yaklaşık maliyetinin belirlenmesi.