null

Mimarlık

 • Kavramsal tasarım
 • Fonksiyonel Planlama
 • Ön Tasarım
 • Detay Tasarım
  • Tesisler,
  • Endüstriyel Binalar,
  • Konut inşaatları
  • Ofis ve Perakende Binaları
  • Oteller
 • Malzeme Seçimi ve Renk Çizelgesi
 • Tasarım Görselleştirme

null

İnşaat Mühendisliği

 • Yapısal ön tasarım
 • Fizibilite çalışmaları
 • Yapısal Detay Tasarımı
  • Yapı Genişletme
  • Yeni binalar
  • Özel Yapılar
  • Performans esaslı sismik tasarım
 • Yapısal Optimizasyon
  • Parametrik Çalışmalar
  • Değer Mühendisliği
 • Sismik Mühendislik
 • Teknik Şartname Hazırlığı

null

Danışmanlık ve Proje Yönetimi

 • Tedarik
  • Sözleşme Genel Şartları
  • Sonuç Özel Koşullar
  • Teknik özellikler
  • Malzeme Listesi
  • Çizimler
 • Yüklenici Seçimi
  • Seçim Kriterlerinin Ayarlama
  • Yeterlilik Belgesi
  • Belge Değerlendirilmesi
  • Teklif Değerlendirme
  • Sözleşme Müzakereleri
  • Raporlama
 • Program Yönetimi / İnşaat Yönetimi
  • Program Planlama ve Yönetim
  • Ekipman ve Malzeme Seçimi
  • Usta Çizelgeleme / Zamanlama Analizi
  • Zamanlama İzleme ve Kontrol
  • Ana Bütçe Planı Geliştirme
  • Kalite güvencesi
  • Tasarım yönetimi
  • Maliyet Kontrolü
  • Teslimat ve Taahhüt Stratejileri
  • Maliyet Keşfi
  • Değişiklik Emri Yönetimi
  • Değer Mühendisliği
  • Ek bütçe ihtiyacı önleme
  • Uyuşmazlık Çözümü
  • Devreye Alma
 • Maliyet yönetimi
  • Maliyet Modelleme ve Maliyet Planlama
  • Kıyaslama
  • Değer ve Risk Analizi
  • Yaşam döngüsü maliyetlemesi
  • Sonrası sözleşme Maliyet Yönetimi ve Kesin Hesap mutabakat
 • Şantiye Yönetimi
  • Koordinasyon
  • Kalite Kontrol
   • Ekipman ve Malzeme
   • Uygulama Kontrolü
   • Test Gözetmenliği
  • Saha Ölçümleri
  • İşçi Sağlığı ve Güvenliği
  • Raporlama