PM Group Construction of Erciyes Technology Development Zone in Kayseri FIDIC Contract

Kayseri’de 10.000 m2, Yozgat’ta 2.000 m2 alandan oluşan Teknopark Tesislerine ait projeler FIDIC kurallarına uygun bir biçimde müşavirlik ve proje yönetimi hizmetleri sağlanarak Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı ve Erciyes Teknopark A.Ş.’ye başarı ile teslim edilmiştir.

Location

Kayseri, Türkiye

Year
2016
Key Responsibilities
 • Müteahhit İş Programı’nın değerlendirilmesi, eksik ve gerekli düzenlemelerin talep edilmesi
 • Satın alınan malzeme ve ekipmanların ve yapılan imalatların teknik şartnamelere göre kontrolü
 • İşlerin kalite standardı, zamanlaması ve ödeme şartlarının sözleşmeye göre kontrolü
 • Yerleşme ve Mobilizasyon planının değerlendirilmesi
 • Kalite güvence programının değerlendirilmesi, eksik ve sözleşmeye göre gerekli olan konuların eklenmesi için müteahhite gerekli bildirimlerin yapılması
 • Hakedişlerin değerlendirilmesi, ödeme onayı için idarenin bilgilendirilmesi
 • Proje Yönetimi Faaliyet Raporlarının hazırlanması, işverenin proje ilerleme durumu ile ilgili bilgilendirilmesi
 • Hak talepleri ile ilgili taleplerin sözleşme, iş programı ve teknik şartnamelere göre değerlendirilmesi, ilgili ödemelerin yapılması/yapılmaması ile ilgili idarenin bilgilendirilmesi
 • İmalat kalemleri kontrol listelerinin hazırlatılması, işlerin kontrol listelerine göre değerlendirilmesi, gerekli görülen yerlerde revizyonların yapılması için müteahhitin yönlendirilmesi
 • Yapım Yöntemlerinin sözleşme, teknik şartnameler, iş programı ve proje çizimlerine göre kontrol edilmesi gerekli düzeltme/düzenlemelerin müteahhitten istenmesi
 • Proje İmalat ve Yönetim birimleri arasında koordinasyonun sağlanması
 • Sözleşme tasarım dökümanlarının incelenmesi, varsa eksik ve uyumsuzluklar konusunda idarenin bilgilendirilmesi
 • As-Built çizimlerin hazırlatılarak kontrol edilmesi
 • Bakım ve İşletme dökümanlarının hazırlatılması ve değerlendirilmesi