Kayseri Wastewater Treatment Plant FIDIC Contract

Kayseri Atıksu Arıtma Tesisi projesinde yer alan Giriş Pompa İstasyonu, Kum Yağ Tutucu, Ön Çökeltme Tankı, Havalandırma Tankları, İkincil Çökeltme Tankı, Selektor/Bio P Tankı yapılarının 3 boyutlu olarak modellenmesi, mevcut arazi kotlarına göre gerekli kazı-dolgu miktarlarının hesaplanması, servis yapılarına ait projelerin hazırlanması işleri yapılmıştır.

Location

İstanbul, Türkiye

Year
2016
Key Responsibilities
  • Arıtma tesisi yapılarının 3 boyutlu modellenerek mevcut arazi üzerinde konumlandırılması,
  • Atıksu arıtma tesisine ait plan, proje, şartnameler ve sözleşme metni ve FIDIC kurallarına göre imalatların yapılması için, proje uygulaması sırasında Teknik Ofis’in şantiye, satın alma, ambar, proje yönetimi birimleri ile koordineli biçimde çalışmasının sağlanması.
  • Güncel uygulama projeleri, şartnameler ve yapım yöntemlerinin saha imalatları birimi ile paylaşılması
  • Servis yapıları için projelerin hazırlanması,
  • Kalite Kontrol El Kitabı’nın hazırlanması,
  • Teknik Ofis ile Saha ekiplerinin koordinasyonun sağlanması