Erciyes Energy

Kayseri İli, Bünyan İlçesin’de ve Anadolu’nun çeşitli yerlerinde yapılacak olan Güneş Enerji Santralleri’ne ait Solar Panel Taşıyıcı Modülleri bilgisayarda modellenerek uygulamanın yapılacağı coğrafi konumdaki etkin kar, rüzgar, zemin vb değişkenler göz önünde bulundurularak şartnamelere uygun taşıyıcı sistemler tasarlanarak kesit ve boyut optimizasyon çalışmaları yapılmış, tasarlanan Taşıyıcı Modüller’e ait hesaplar ve çizimler tamamlanmıştır.

Location

İstanbul, Türkiye

Year
2016
Key Responsibilities
  • Yapısal analiz,
  • Optimizasyon çalışmaları,
  • Malzeme metraj tablolarının hazırlanması,