Elmacioglu Iskender Restaurant

Kayeri de tamamlanan proje için prefabrike betonarme taşıyıcı sistem ve prefabrike öngermeli döşeme elemanları (panelton) kullanılmıştır.

Location

İstanbul, Türkiye

Year
2016
Key Responsibilities
 • İş Programı’nın hazırlanması
 • Sahaya Yerleşme ve Mobilizasyon Planının hazırlanması
 • Kalite güvence programının hazırlanması
 • Hakedişlerin hazırlanması, onaylatılması
 • Proje ile ilgili resmi yazışmaların takibi ve koordinasyonu
 • İş ilerleme raporlarının hazırlanması
 • Hak talepleri ile ilgili tekliflerin toplanması, teknik çizimler ve hesapların hazırlanması
 • İş güvenliği el kitabının hazırlanması
 • İmalat kalemleri ile ilgili kontrol listelerinin hazırlanması
 • Proje İlerleme Toplantıları’na katılım
 • İşlerin planlanan bütçelere göre takip edilmesi, değer mühendisliği faaliyetlerinin yürütülmesi