Arslan Hotel

Mevcut yapıya 4 duraklı asansör sistemi eklenmiştir. Yeni çatı örtüsü alüminyum paneller kullanılarak tamamlanmış, böylece çatı katında ilave kullanım hacimleri teşkil edilmiştir.

Location

İstanbul, Türkiye

Year
2016
Key Responsibilities
  • Yapısal analiz,
  • Çatı elemanları için uygun kesitlerin seçimi,
  • Malzeme metraj tablolarının hazırlanması,
  • Güncel piyasa fiyatları ile keşif tablosunun hazırlanması